fredag 30. desember 2011

2011

Jeg parafraserer John Fante og konkluderer med at "2011 was a bad year" (2011 var et dårlig år). For meg personlig var året som har gått helt ok, men for Norge og verden en katastrofe.

- Miljøkatastrofene: Det har i år vært langt flere klima- og naturkatastrofer enn normalt sett. Vi har sett jordskjelv med påfølgende tsunami i Fukushima- Japan og dette medførste det største utslippet av radioaktivt materiale siden Tsjernobyl. I USA har flere orkaner herjet østkysten og New York var i flere dager en spøkelsesby. Tørke med tilhørende hungersnød har igjen herjet øst-Afrika og Australia har sett både skogbrann og massive oversvømmelser som har gjort milliarder i skade og gjort tusenvis hjemløse. I Canada har de hatt de største oversvømmelsene på nesten hundre år og i Norge har Berit og Dagmar herjet i dagevis på Vestlandet. Noen hevder at menneskene kun har seg selv å skylde på, men jeg er ikke like dogmatisk. Jorskjelv skyldes ikke klimagasser og bevisene for korrelasjon mellom orkaner og høyere gjennomsnittlig overflatetemperatur er i beste fall svært tynne. Dog sa Christopher Hitchens noe lurt og det var at selv om vi ikke er sikre på at klimaendringer skyldes mennesker, så bør vi handle som om de var det. Hvis vi gjør det og det viser seg at det opphetning og klimaendringer skyldes økt vulkansk aktivitet og endring i strålingen fra Solen, så har vi kun gjort en feil uten betydelige skadevirkninger. Hvis vi derimot ikke gjør noe som helst og det viser seg at menneskene er skyld i klimaproblemene, så har vi bæsjet i skuffen og muligens dømt oss selv til undergang. Betyr dette at jeg støtter alle mulige klimaavgifter, hysterisk kildesortering og en generelt masochistisk tilnærming til dagliglivet? Selvfølgelig ikke. Den massive overvekt av klimagasser slippes ikke ut i Vesten, men i den tredje verden og BRIC landene (Brasil, Russland, India og Kina). Det er her drastiske løsninger må på plass. De kan begynne med å filtrere sine fabrikkpiper og innføre likt regelverk som Vesten har når det gjelder regulering av industrielt utslipp. Brasil bør også i langt større grad presses til å slutte med å hogge ned sin egen regnskog i Amazonas. Regnskogen i Amazonas sørger alene for store deler av det naturlige C02 opptaket i verden, så det å kutte ned denne til fordel for soyajorder så skyter vi oss bokstavelig talt i foten.

- Finanskrisen i USA: Jeg er, og har alltid vært, en sterk tilhenger av Barack Obama, så det er med misnøye jeg ser at han følger i litt for like fotspor som sin forgjenger i arbeidet med å hindre en ny depresjon i USA tilnærmet lik den vi så på 30- tallet. Han har nå endelig trukket seg ut av Irak, en krig som kostet amerikanske skattebetalere 1 billion amerikanske dollar (ca 5 norske statsbudsjetter), og denne krigen har selvfølgelig vært en av de viktigste bidragsyterne til uføret USA befinner seg i. Dessverre har Obama samtidig lovet å øke innsatsen i Afghanistan, en krig som snart har like mange amerikanske ofre som Irakkrigen og som ingen lengre forstår hvorfor de kjemper. Osama bin Laden er død (hurra!), Al-Qaida er tilnærmet utslettet og det er omtrent like forferdelige forhold i Afghanistan for sivilbefolkningen som det var for 8 år siden. USA og NATO bør trekke seg ut umiddelbart, men dessverre kan ikke Obama få til dette selv om han hadde hatt lyst. Kongressen og senatet i USA er styrt av politikere som er kjøpt og betalt av "the military- industrial complex" (forsvarsindustrien) og vil aldri stemme for å trekke seg ut av en så lukrativ krig som Afghanistan er for dem. For ikke å snakke om oljebransjen. Oljebransjen (og her har Norge sin del av skylden) tjener ufattelige summer på enhver krig da prisen på olje går i taket pga. økt etterspørsel (tanks, fly, humvees, osv. bruker enorme mengder drivstoff). Hvis krigen i tillegg føres i Midtøsten øker prisen ytterligere pga. den innskrenkede tilgjengeligheten på olje slike kriger medfører. Men for all annen næring er krig utelukkende destruktivt, markedene er kontinuerlig mer ustabile pga. krigføringen, folk handler mindre pga. frykt og det råvarer brukes i større grad på krigføring enn på produksjon av forbruksvarer. Hvis USA hadde kuttet sitt militærbudsjett med 30 % kunne de slettet den enorme gjelden sin (og dermed ikke vært så avhengige av Kina som de er i dag) og fått kontroll på finansmarkedet. Men det er altså ren ønsketenkning. Istedenfor krangler de om å kutte velferdsgoder, øke skattene for middelklassen og innføre avgifter på forbruksvarer. Det å øke skattene på de 1 % rikeste (som Bush kuttet skattene til noe helt enormt) er det ingen Republikanere som vil og Demokratene er altfor feige eller svake. Obama ønsker å øke skattene for de aller rikeste og beholde de forholdsvis lave skattene for middelklassen (det er derfor jeg liker Obama), men han står mer og mer alene i sine fornuftige synspunkter. Og mens alt dette pågår bor hundretusenvis av amerikanere i teltbyer ("Shantytowns"), millioner er arbeidsløse og 3,1 % av befolkningen brukes som slaver i det privatiserte fengselsvesenet. Ingen land i verden har en så stor andel av sin befolkning i fengsel som USA og det er klart at det er enormt skadelig for økonomien (fanger forbruker ikke). Siden 1970 har antall fanger i USA eksplodert, noe som hovedsaklig skyldes "krigen" mot narkotika og en totalt feilslått fattigdomspolitikk. Hvis USA brukte mindre penger på å løpe etter ungdom som røkte hasj og i stedet brukte de pengene på utdannelse og innovasjon ville USA kunne nærme seg det optimistiske sporet de var i under etterkrigstiden.

- Finanskrisen i EU: Hellas er bankerott, men i stedet for å godta dette og la Hellas slette gjelden sin, melde seg ut av EU og innføre Drakmer igjen pøser EU hundrevis av milliarder av europeiske (inkludert norske) skattebetaleres penger inn i ulike "redningspakker". Ingen av "redningspakkene" har så langt ført til noe som helst annet enn ytterligere økonomiske problemer, ikke bare for Hellas, men for hele Europa. Irland, Italia, Portugal og Spania er i en tilnærmet lik situasjon som Hellas var før det smalt der; men ingen gjør noe med saken og jeg priser meg lykkelig over at nordmenn to ganger har sagt "NEI" til vederstyggeligheten som er den Europeiske Union. Jeg liker tanken på frihandel, men det å forsøke å danne Europa til en overnasjonal føderasjon (felles flagg, felles valuta, felles grunnlov, mm.) er dømt til å mislykkes. Ja, bankene som har vært dumme nok til å gi de søreuropeiske landene (og Irland) enorme lån vil gå under hvis man oppløser Euroen og lar disse landene seile sin egen sjø. Men på sikt tror jeg ikke at tapet av noen banker vil medføre nevneverdige problemer for den vanlige skattebetaler. Banker kan gjenoppstå og jeg tror ihvertfall ikke at det å trykke opp penger i stor skala som deretter lånes til land som er et økonomisk uføre pga. for stor gjeld vil løse noe som helst.

- Den arabiske "våren": Det største som har skjedd på den internasjonale arena i 2011 er nok de mange revolusjoner som fant sted, og fortsatt pågår, i den arabiske verden. Folket har reist seg opp mot sine diktatoriske styresmakter i Algerie, Marokko, Tunisia, Libya, Egypt, Oman, Bahrain, Saudi-Arabia, Yemen, Syria, Jordan og Mauritania. I Tunisia, Libya og Egypt har de vært suksessfulle og kastet sine styresmakter og begynt prosessen med å avholde valg. Dette er i utgangspunktet meget positivt, men jeg frykter at Islam står altfor sterkt i hele regionen. Det muslimske brorskapet ligger an til å gjøre brakseire overalt og de er tilnærmet like fundamentalistiske som Taliban, noe som skremmer meg ettersom en krig tilsvarende Afghanistan i Tunisia, Libya og Egypt virkelig kunne medført tredje verdenskrig. For at Midtøsten skal kunne bli sivilisert, fritt og sekulært må først og fremst reell ytringsfrihet på plass. Så lenge Islam står sterkt er dette vanskelig da Sharia krever dødsstraff for enhver fornærmelse av den pedofile profeten Muhammed, Islam generelt og forbyr vitenskap som går imot Islams dogme om at verden er 6000 år gammel og at kvinnen er skapt fra en blodklatt fra Adam. Adam på sin side hevder de ble laget av "syv håndfuller muld, alle i forskjellige farver". Så lenge slikt tull er offisiell doktrine vil aldri Midtøsten blir fritt.

- Terror i Norge: Andurs Bingo Brasvik (ABB) gjennomførte det verste angrepet på Norge siden andre verdenskrig og drepte 77 uskyldige mennesker 22. juli i år. Ingenting positivt kom ut av dette, selv om det var mye prat om "mer kjærlighet, mer åpenhet og mer demokrati" i etterkant. Det eneste vi har sett er mindre demokrati (mindre toleranse for å være uenig med den sosialdemokratiske modellen), mindre åpenhet (mer makt til PST, mer overvåkning, kriminalisering av ideer, mistenkeliggjøring av fritidssysler som dataspill og filmer) og mindre kjærlighet (folk er stort sett forbannet og mer mistenkelige overfor hverandre). Rosinen i pølsen er at ABB ble kjent strafferettslig utilregnelig og ofrene etter bombingen i regjeringskvartalet og Utøya må regne med å gjennoppleve faenskapet de neste 20- til 30 årene da ABB skal vurderes for om han er blitt "frisk" eller ikke hvert tredje år. Jeg blir ikke overrasket hvis noen "eksperter" finner ut at jævelen er frisk om noen år og slipper ham løs på samfunnet igjen.

- Dødsfall: Christopher Hitchens, mitt største forbilde, døde 15. desember i år og verden er meget fattigere etter hans bortgang. Han var et fyrtårn i en verden som stadig formørkes av religionens åk og ingen er i nærheten av å retorisk banke dritten ut av overtroiske tullinger som Hitchens var.

- Herr W-T: Selv har jeg hatt et bra år med meget med reising. I mai var jeg i Amsterdam (se egen post), i juli/august på Island og nå i desember på Cuba (eget innlegg om dette kommer på nyåret i 2012). Kjærlighetsmessig har det ikke skjedd en dritt, noe som er nøyaktig det samme som skjedde i 2010. Jeg fylte 30 år i år og på jobben går det stort sett greit, selv om jeg kunne ha ønsket meg en lederstilling der snart samt selvfølgelig høyere lønn (jeg fikk ikke den forrige lederstillingen som ble utlyst og heller ikke lønnsvekst). I desember feiret jeg mitt ettårsjubileum som osloborger og kan vel ikke akkurat si at jeg er noe særlig mer glad i Oslo nå enn før. Oslomarka er meget bra og veldig nærme der jeg bor, men ellers må jeg innrømme at Oslo er og blir et høl.

Og med det ønsker jeg alle et godt nytt år i 2012, selv om mange tror at vi alle blir oppslukt i et hav av flammer den 21. desember. Tror jeg på dette? Nei. 21.12.12 konspirasjonsteorien er bare nok et eksempel på at menneskeheten er litt for glad i tanken på vår egen undergang og altfor lettlurte.

New Apocalypse

mandag 28. november 2011

Tidenes beste spill

Min generasjon, alstå grovt sett de født mellom 1976 og 1986, skiller seg i særdeleshet fra foreldregenerasjonen på ett punkt: Bruk av data- og TV- spill. Jeg er intet unntak og har siden 8 års alderen spilt jevnlig på ulike data- og TV- spill. Utviklingen her har vært forrykende og det er vanskelig å sammenligne dagens opplevelsesbaserte spill  og de gode gamle plattformspillene fra 80- og 90- tallet. En ting er grafikken (i dag er det ikke store forskjellen mellom film og TV- spill), en annen er kompleksiteten i historiene som fortelles og hva spillet faktisk går ut på. Personlig har jeg vært en stor tilhenger av rollespillsjangeren, hovedsaklig fordi man her gis stor grad av frihet til å utvikle din egen protagonist og fordi jeg er en enorm nerd som elsker fantasy.

Frem til nylig har jeg holdt spill som Diablo I & II, Baldur's Gate I & II, Neverwinter Nights I & II, World of Warcraft og Dragon Age I & II høyt på en pidestall som det fremste av det spillverdenen hadde å by på. Dette er alle solide spill som har gitt meg hundrevis av timer med underholdning og storslagne skreddersydde opplevelser.

Men for 17 dager siden kom Elder Scrolls V: Skyrim. Det føles ikke som 17 dager siden dette spillet kom, mye fordi jeg har spilt spillet mange timer hver eneste dag siden det kom. Skyrim er, for de av dere som ikke følger med på slikt, et rollespill basert i fantasy- verdenen Tamriel; nærmere bestemt den nordlige regionen Skyrim. Skyrim regionen er basert i sin helhet på Norge og innbyggere og natur har utviklerne brukt meget med tid på å få likest mulig vikingtidens Norge. Innbyggerne har gjerne navn som Harald og Nordstrøm og mytologien minner sterkt om gode gamle Odin og Tor. Valhall er byttet ut med "Sovngarde" (Søvngarden) for eksempel. Dette gjør opplevelsen desto mer givende for en nordmann som meg, men det er ikke det som gjør spillet så fantastisk. Det er kombinasjonen av enormt vakker grafikk, en setting som er uovertruffen, spillmotor som kjører silkemykt og tilnærmet bugfritt og fremfor alt den grenseløse friheten man har som spiller som gjør spillet så ekstraordinært. Hvis man har lyst til å følge hovedquestet lineært kan man fint gjøre det, men mulighetene til å dra på ekspedisjon ut på tundraen for å slakte noen kjemper og mammuter, gifte seg, kjøpe hus, drikke seg full, drepe en drage, støtte Imperiet i sin krig mot Stormkråkene og hundrevis av andre svært underholdende bedrifter kan man fint gjøre det også. Det er faktisk ikke lett å se hva hovedquestet er ettersom spillet ikke styrer deg i nevneverdig grad. Først etter å ha lest på Elder Scrolls wiki fikk jeg bekreftet hva dette var. Jeg har til nå spilt ca 150 timer i spillet, men selve hovedquestet tok bare drøye 20 timer. Skyrim er altså langt mer enn en historie med en begynnelse, hoveddel og slutt; det er en egen verden.

Elder Scrolls V: Skyrim er, kort fortalt, det beste spillet jeg noensinne har spilt og jeg anbefaler det sterkt til alle jeg kjenner som også liker å dra på ferie uten å faktisk gå ut døren.

Photobucket

onsdag 9. november 2011

Oslo og kvinner i musikklivet

Jeg vokste opp i Bærum, men flyttet til Stavanger når jeg var tyve år gammel og bodde der til jeg var 26 år. Deretter bodde jeg ett år i Skottland før jeg igjen flyttet tilbake til østlandet (Bærum). Etter halvannet år i Bærum flyttet jeg i fjor til Oslo. Jeg har aldri likt Oslo noe særlig, men jeg hadde heller ikke noe veldig alvorlig å utsette med Oslo før jeg flyttet dit. Dog etter at jeg har bodd her i ett år så har jeg store problemer med byen: Oslo er ikke en veldig stor by sammenlignet med, for eksempel, Glasgow, London, Los Angeles, osv; men den er veldig stor i utstrekning. Uansett hvor man skal i Oslo så er det minst en halvtime å gå. Skal man fra Karl Johan til Grünerløkka; en halvtime å gå. Skal man fra Grünerløkka til Oslo S; en halvtime å gå. Skal man fra Grønland til Majorstua; en halvtime å gå. Osv. Det er også fullt av tiggere fra øst-Europa overalt i hele byen som maser på deg. Det er horer i hele nedre del av Karl Johan og hele kvadraturen så fort solen har gått ned. Narkomane finner man overalt, men særlig rundt hovedinngangen til Oslo Sentralbanestasjon drives det åpent heroinsalg og langs hele Akerselven selges det dop av ulovlige asylsøkere døgnet rundt. Vold er svært vanlig og det å gå alene langs turstier, parker eller dårlig belyste områder sent om kvelden er ikke å anbefale for menn og bent frem livsfarlig for kvinner. Voldtekt skjer hele tiden og i det siste har vi vært så heldige at vi har fått en drapsbølge å kose oss med. Noen har hevdet at Oslos volds- og narkotikaproblem springer ut fra østkanten, men neida. "Beste" vestkant er åsted for de fleste av voldtektene og narkosalg foregår som sagt overalt. Og drapene har skjedd både på østkanten og vestkanten.

Men ok, alle byer har sine problemer og særlig storbyer. Så i sommer tok jeg en tur til mitt gamle bosted Stavanger og hadde det fantastisk. Når jeg ankom til Oslo etter dette gikk det akkurat to dager før denne klysa fra Skøyen ("beste" Vestkant) sprenger regjeringskvartalet i luften og dreper masse ungdommer på Utøya. Flotte greier. Så når jeg ser alle disse "trendy" greiene hvor folk går med t- skjorter med "Osl<3" og "Oslove" og tatoverer "Oslo" på knokene sine og "alle" babler om "hvor glade de er i byen sin"; da blir jeg litt irritert. Oslo er faen ikke noe bra by. Oslo er et høl.

Så til kvinner. Jeg synes det er interessant at kvinnelige musikere skiller seg så drastisk fra mannlige i deres valg av tema. Ikke det at det er så rart at kvinner og menn er opptatt av forskjellige ting, det er vi, men det at menn tilsynelatende bryr seg om masse forskjellige ting og at kvinner kun synger om én jævla ting; det er bemerkelsesverdig. Men, la gå, dette er en hypotese jeg har kokt sammen i hodet mitt og det er ikke sikkert at den stemmer. Så det jeg gjør nå, ja akkurat nå, er å hente frem de ti mest populære låtene med kvinnelig vokalist og de ti mest populære låtene med mannlig vokalist. Deretter skal jeg sammenligne hva de synger om. Ok? Here goes:

Google-->søkekriterie "Top ten most popular female singers in 2011". Dette er listen:

10. Nicki Minaj
9. Beyoncé
8. Shakira
7. Kesha
6. Taylor Swift
5. Britney Spears
4. Rihanna
3. Katy Perry
2. Adele
1. Lady Gaga

Deretter tar vi nummer én hiten til hver av disse artistene og ser på tematikken:


10. Nicki Minaj: Your love. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"Shawty Imma only tell you this once, you the illest (dat for dat dat dude)
And for your lovin' Imma Die Hard like Bruce Willis
(bah ba dah dah oh)
You got spark, you, you got spunk"

9. Beyoncé: Crazy in Love. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"I look and stare so deep in your eyes
I touch on you more and more every time
When you leave I'm beggin you not to go
Call your name two, three times in a row"

8. Shakira: Hips don't lie. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"Oh baby when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body"

7. Ke$ha: Tik Tok. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"I'm talking about everybody getting crunk, crunk
Boys tryin' to touch my junk, junk
Gonna smack him if he getting too drunk, drunk"

6. Taylor Swift: Love story. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"Romeo take me somewhere we can be alone
I'll be waiting all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say yes"

5. Britney Spears: ...Baby one more time. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"My loneliness is killin' me
I must confess I still believe
When I'm not with you I lose my mind
Give me a sign, hit me baby one more time"

4. Rihanna: Umbrella. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"You have my heart
And we'll never be worlds apart
May be in magazines
But you'll still be my star
Baby cause in the dark
You can't see shiny cars
And that's when you need me there
With you I'll always share
Because"


3. Katy Perry: California Gurls. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:


"California girls
We're unforgettable
Daisy Dukes
Bikinis on top
Sun-kissed skin
So hot
We'll melt your Popsicle
Oooooh oh oooooh "


2. Adele: Someone like you. Dette er en faktisk en fantastisk sang, her et utdrag fra teksten:

"I hate to turn up out of the blue uninvited.
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded,
That for me, it isn't over."

1. Lady Gaga: Poker face. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"I wanna hold em' like they do in Texas Plays
Fold em' let em' hit me raise it baby stay with me
(I love it)
Love game intuition play the cards with Spades to start
And after he's been hooked I'll play the one that's on his heart"

Som vi ser handler alle sangene om kjærlighet og forholdet mellom gutter og jenter. Alle sangene uten unntak. Kesha sin kan kanskje sies å handle mer om sex enn kjærlighet, men det er fremdeles forholdet mellom gutter og jenter som er tematikken (i den grad den kan sies å handle om noe i det hele tatt).

La oss derfor ta en titt på gutta og hva de har å fare med.

Google-->søkekriterie "Top ten most popular male singers in 2011". Dette er listen:

10. Usher: Burn. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"I don't understand why
See it's burning me to hold onto this
I know this is something I gotta do
But that don't mean I want to
What I'm trying to say is that I love you, I just
I feel like this is coming to an end
And it's better for me to let it go now than hold on and hurt you
I gotta let it burn"

9. Taio Cruz. Dynamite. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"I came to move, move, move, move
Get out the way me and my crew, crew, crew, crew
I'm in the club so I'm gonna do, do, do, do
Just what the fuck, came here to do, do, do, do"


8. Akon. Lonely. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:


"Yeah, I woke up in the middle of the night
And I noticed my girl wasn't by my side
Coulda sworn I was dreamin'
For her I was feenin'
So I had to take a little ride"

7. Chris Brown.  With you. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"Hey, little mama, ooh, you're a stunner
Hot little figure, yes, you a winner
And I'm so glad to be yours
You're a class all your own"

6. David Guetta. You're a sexy bitch. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"Damn Girl!!!

Damn, you's a sexy bitch, sexy bitch!
Damn, you's a sexy bitch!

Damn Girl!!!"

5. Tinie Tempah. Pass out. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"Yeah (I) yeah, I’m in charge now
I’m a star and I bought my fucking cast out
I live a very, very, very, wild lifestyle
Heidi and Audrina eat your heart out
I used to listen to "you don’t wanna bring arms house"
I got so many clothes I keep’s em in ma aunt's house
Disturbing London baby we're about to branch out
Soon I'll be the king like Prince Charles Child, Yeah!"

4. Enrique Iglesias. Hero. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"Would you tremble, if I touched your lips?
Would you laugh? Oh please tell me this
Now would you die, for the one you love?
Hold me in your arms, tonight"

3. Pitbull. I know you want me. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"I know you want me, want me
You know I want cha, want cha
I know you want me
You know I want cha, want cha"

2. Bruno Mars. Just the way you are. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"Oh, her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining
Her hair, her hair, falls perfectly without her trying
She's so beautiful, and I tell her every day"

1. Justin Bieber. Baby. Her er et utdrag fra dette lyriske mesterverket:

"You know you love me, I know you care
Just shout whenever, and I'll be there
You are my love, you are my heart
And we will never, ever, ever be apart"

Ugh. Det var en smertefull opplevelse å lete opp alle disse grusomme artistene. Okay, så av 10 mannlige sangere så sang 8 om kjærlighet og/eller sex. Det er jo 20 % færre enn hos damene, så jeg er redd min hypotese står: Mannlige musikere har mer varierte tema i sine låter enn kvinnelige. Men noen enorm forskjell er det nok ikke. (Populære) mannlige artister synger om klisjefyllt dritt de også.

Og én ting jeg så utifra denne listen var at det hos damene var hele to artister jeg liker (Adele og Lady GaGa), mens hos gutta var det ingen.

Photobucket

lørdag 22. oktober 2011

Morsomme religiøse tullinger

Mange av oss lo godt av de kristne folkene som før mai i år varslet at Dommedag ville komme 21. mai i år. Som vi vet kom og gikk 21. mai uten at noen ble dømt av noen usynlig himmelpappa og folkene bak "Family Radio" ble nødt til å komme med bortforklaringer. Det som visstnok, ifølge dem, hadde skjedd var at himmelpappaen hadde dømt alle 21. mai, men skulle vente med den "fysiske manifesteringen" av dette til 21. oktober. I dag er det lørdag 22. oktober og ingen av de "utvalgte" kristne folkene som følger "Family Radio" har blitt løftet opp til himmelpappaens høyre hånd i Paradis (dette kaller de for "Rapture") og jorden har ikke gått under. Det som er morsomt er at Family Radio har titusenvis, ja muligens hundretusenvis, av lyttere og folk som tror på hvert bidige ord folkene der spyr ut av seg. Og den dag i dag kan vi lese på hjemmesiden til "Family Radio" følgende:

"Thus we can be sure that the whole world, with the exception of those who are presently saved (the elect), are under the judgment of God, and will be annihilated together with the whole physical world on October 21, 2011, on the last day of the present five months period. On that day the true believers (the elect) will be raptured. We must remember that only God knows who His elect are that He saved prior to May 21." Så sent som 16. oktober kjørte de på med nye bortforklaringer og radioprekener: http://www.familyradio.com/audio_archives/sunday_study/101611.mp3

Hadde disse menneskene hatt to hjerneceller seg imellom ville de i dag, en dag etter at "Family Radio" garanterte at jorden ville gå under, tatt avstand fra alt sammen og innrømmet hvor idiotiske de har vært ved å tro på slikt vås. Men dette skjer naturligvis ikke. I bakgrunnen på radioprekenen hører vi små barn. Småbarn blir altså indoktrinert med denne dritten. Fy faen for noen jævla idioter disse folkene er.

Kommentar til bildet nedenfor: Ser det ikke ut som om fyren nederst til høyre gjør fra seg?

Photobucket

mandag 3. oktober 2011

Lemlestelse

Det har kommet meg for øret at vår kjære regjering har gått inn for å "regulere" lemlestelse av guttebarn slik at denne praksisen "sikres foretatt av fagkyndige". Det er helt forferdelig hvordan vi i dagens samfunn fremdeles ikke kan enes om svært enkle moralske konsepter. For eksempel trodde jeg vi kanskje kunne vært enige om at det å kutte av forhuden til spedbarn uten bedøvelse var galt. Men, neida, det ville jo vært diskriminerende overfor jøder og muslimer i Norge. Dakar. Tenke seg til at noen kunne få seg til å mene at det muligens burde vært slik at nevnte spedbarn burde få muligheten til selv å velge om de ville kutte vekk hele forhuden til sin penis når de var gamle nok. Fy så rasistisk å mene slikt! Respektløst!

Det er jo til å grine av, for så å spy av vemmelse.

Respekt er et ord som kastes rundt i den offentlige diskurs, særlig av de religiøse. De mener at alle fortjener respekt og at alle bør beskyttes mot støtende uttrykk. Man kan jo bli støtt av støtende uttrykk! For det første er det ingen som i utgangspunktet fortjener respekt. Respekt er noe man gjør seg fortjent til, det er ikke noe man innehar uten videre. For det andre er det ingen menneskerett å ikke bli fornærmet og støtt.

Så når jeg sier at foreldre som får sitt guttebarns penis' forhud skåret av uten bedøvelse er noen forbannede svin som kan ta respekten sin og dytte den langt opp i analen, ja da er jeg i min soleklare rett og de har bare å tåle det. Ikke at de leser denne bloggen, selvfølgelig. Men dere vet, sånn prinsipielt sett.

Ellers var jeg på tur her om dagen i det fine høstværet:

Norsk skog

Norsk solnedgang

søndag 25. september 2011

Tilbake fra villmarken

Etter to deilige dager på hytten langt inni skogen 600 meter over havet er jeg nå tilbake i Oslo og klar for en ny uke i Oblidor. Jeg hadde, for en gangs skyld, flaks og været har vært strålende. Hytten min er bygd i 1943 og det er akkurat som å reise tilbake til 40- tallet når man er der. Så fort man har rodd over til øya (hytten ligger på en øy kalt Trollholmen) er det null mobiltelefondekning. Jeg mistenker at Trollholmen er blant de siste stedene i Norge det ikke finnes mobiltelefondekning. Ikke nødsamtalenett engang. Radio, derimot, det er det. Akkurat som under krigen. Ellers er det god gammeldags utedo, gasskomfyr, parafinlampe, parafinovn og belysningen utover dette består av stearinlys. Det er ikke solcellepanel eller noe annet moderne fjas. I går hadde jeg med meg bok 2 i A Game of Thrones, 9 øl og en halvflaske whisky. Tilsammen er dette en uslåelig kombinasjon. Uslåelig, sier jeg.  En ting som var litt irriterende var at jeg husket å ta med både speilreflekskamera og kamerastativ. Men jeg klarte å glemme batteri til kameraet. Jeg hadde derfor kun min mobiltelefon til å ta bilder med, noe som gjør at bildene og video er av svært begrenset kvalitet:

Øl og George RR Martin:

Øl og George RR Martin

Utsikt ut over Heggesjø

Utsikt over Heggesjø

Sent på kvelden

Selvportrett

Nirvana passer bra i skogen (stønningen på slutten er en rap, hvis noen lurte)

søndag 18. september 2011

Pushwagner, whisky- test og videokunst

I går hadde jeg gleden av å oppleve filmen Pushwagner på taket til Operabygget i Bjørvika. Hariton Pushwagner introduserte selv filmen, noe som var særdeles hyggelig ettersom Pushwagner selv (også kjent som Terje Brofos) begynner å dra alvorlig på årene (han er over 70 år gammel). Personlig syntes jeg Pushwagner er Norges mest interessante, om ikke mest fremragende, nålevende kunstner. Mye fordi livet hans lett kan betraktes som et stykke kunst i seg selv. Pushwagner har en egen hjemmeside som kan anbefales. Detaljer om dette finnes her:

http://www.pushwagner.no/

Jeg hadde bare med meg min mobiltelefon under filmfremvisningen og kan derfor ikke skilte med noen flotte fotografier eller filmsnutter. Men jeg fikk da rotet meg til å snikfilme Pushwagner i egen person etter hans korte introduksjon (Pushwagner er figuren helt til høyre som beveger seg):Etter filmen vandret jeg om min gode kamerat Lars Harald rundt på det flotte Operataket og tok noen bilder for moro skyld:

Lars sin skygge:

Lars' shadow

Thomas sin skygge:

Thomas' shadow

Noen kamerater fra jobben og jeg hadde vår høyst eksklusive private whisky festival på fredag, noe som endte med hard fyll etter konsumering av mange flasker gammel skotsk whisky og en god del øl. Jeg har en video hvor vi brenner det norske flagget (visstnok fordi flagget var ødelagt; og bortsett fra å klippe det opp er eneste lovlige måten å kvitte seg med det på brenning) samt et bilde av godvarene:

Åh, så avant garde vi er!


Men guhd hvor godt det smaker!
Photobucket

Til slutt ønsker å jeg pimpe Lars Haralds siste stykke videokunst; Down in the Valley:I morgen er det på nytt tid for en uke i Oblidor.

onsdag 17. august 2011

Blogging schmlogging

Blogging er egentlig jævlig teit. Web log. Weblog. Wlog. Blog. Blogg er et sted hvor herr og fru Hvermannsen spyr ut sitt makkverk til irritasjon og trivia for andre vanlige mennesker som heller ikke vet hva faen de skal gjøre med tiden sin. Som de sier på NRKs Trygdekontoret: Hele, jævla Norge har blitt junkies. Husmordop kaller man de asosiale mediene Fjesboken, Kvitrer og de ulike Blogg-tjenestene. Siden jeg ikke er husmor, jeg er ikke engang kvinne, er mine innlegg en kilde til stadig ydmykelse. En utlevering av mine egne og sannsynligvis mest talentløse sider, skamløst presentert til hele verden. Ikke en sjelden gang i fylla, nei, hver eneste jævla dag. Enten på Fjesboken, her eller dustete drittkorn på Kvitrer. Hvorfor gidder jeg? En grenseløs trang til å lage noe, skape noe, i dette teknokratiske, helautomatiske alt-er-greit samfunnet; dét tror jeg ligger til grunn. Som vi vet kreves det ikke at man skaper noe som helst i dag. Maten kjøper man, møbler kjøper man, på jobb taster man på datamaskiner eller kasseapparat, kjærester møter man ved å taste på datamaskinen og bøker er 100 % unødvendig. De stokk dumme overlever like fint som de normale i det sosialdemokratiske greit-landet Norge. De geniale flytter til utlandet.

Så da, i vår grenseløse frustrasjon og trang til å vise at vi er unike diamanter som bare trenger litt finpuss, skriver vi våset vårt på dusteforumer, fjesbøker og blogger. Se på meg! Skriker vi. Fy faen så duste vi er. Og så utrolig teit jeg er som påpeker det mens jeg skriver på bloggen min. Og ja, jeg er fullstendig klar over at det å klage over seg selv og hvor teit man er; det er jævlig lite originalt og er jo som en folkesport å regne her til lands. Men man kommer ikke unna. Man har valget. Sitte hjemme som en tragisk episode fra finsk fjernsynsteater mens man drikker dårlig vodka i underbuksen eller sitte hjemme som en stygg utgave av amerikanske TV- serier mens man taster høyst klisjéfyllte fraser langt inn i de asosiale media i et desperat håp om at noen anerkjenner ens eksistens ved å slenge over et smilefjes. Eller så kan man jo prøve å komme seg ut, trene, bli pen, skaffe seg kone, barn, stakittgjerde og Volvo. Og så kan man opprette en "pappablogg" eller "mammablogg" og begynne på nytt.

Photobucket

tirsdag 9. august 2011

Island 2011

Jeg er tilbake fra et flott 10- dagers opphold på Island og skal på jobb i overimorgen. Formålet med turen til Island var ørretfiske, men dessverre fikk jeg mindre fisk enn jeg hadde håpet. Men jeg fikk da likevel langt mer enn det man kan forvente å få i Norge og den største fisken jeg fikk veide 2,5 kg. Dette var min 15. tur til sagaøyen og jeg kommer aldri over hvor vill og vakker naturen er der. Hele landet er dekket av størknet lava og aske etter massive vulkanutbrudd og i området vi fisker var det et veritabelt inferno for bare drøye 500 år siden. Oppholdet varte fra fredag 29. juli til søndag 7. august, hvorav jeg fisket fra ca 11 om morgenen til 11 om kvelden (med middagspause på to timer i midten) 7 fulle dager. Lørdag reiste vi tilbake til sivilisasjonen og en av mine reisekamerater og jeg brukte anledningen til å feste. Islendinger er svært like nordmenn og som oss elsker de en god fest. Tilfeldigvis var det en sommerfestival i byen vi overnattet i (Selfoss) og jeg ble alvorlig dritings. Siste jeg husker er at jeg bryter håndbak med masse svære islendinger. Her er noen bilder:

Sprengisandur er Europas største (og eneste?) ørken og består av svart askesand som strekker seg over et enormt område i det sentrale Island.

Ash desert of Sprengisandur

Veiene i området vi fisker i er ikke stort mer enn grusspor som en plog har skrapet ut.

Vei i Vedivötn

Været på Island er mye kjøligere enn i Norge og i området vi var i skiftet været omtrent hvert 10. minutt. Himmelen skiftet utseende hele tiden, noe som ga mulighet til noen interessante motiver.

Skyer over Litlisjór

Sky over Litlisjór

Formålet med turen var som sagt fiske og dette er utstyret jeg fisket med. En Daiwa snelle og en Lawson 11 fots stang.

Snelle

Hvis fiskelaget (bestående av min far, hans kamerat Arve med sønn og meg) hadde vært heldige og fått fisk returnerte vi hver kveld til et rensebord hvor vi sløyet fisken.

Rensebordet

De fjellene som er i området er nesten totalt dekket med aske, men man kan se den gamle steinen stikke frem øverst. Dette fjellet tror jeg kalles "Skalafell", en av de høyeste toppene i området.

Skalafell

Måten vi fisker på er at vi kaster ut agn så langt vi kan på ulike steder ved ulike vann, setter fra oss stengene og venter på at det skal bite på fisk. Dette høres kanskje ut som latmannsfiske, men man må huske på at vi fisker oppimot 10 timer om dagen, syv dager i strekk. Jeg prøver som oftest å fiske aktivt med spinner noen timer, men man får ikke noe særlig mer fisk på den måten. Man må også huske på at det mens vi var der var en snittemperatur på 9 grader med bitende kald vind fra norskehavet rett mot oss. Det å stå ute i vannet (med vadere) over lengre tid blir veldig fort veldig, veldig kaldt.

Bilen og stenger ute

Selve leirområdet vi bor i består av noen få hytter, rensebordet og steder hvor folk kan sette opp telt eller campingvogn. Området har vært fangstplass i svært lang tid og man kan se spor etter fangsthytter som ser ut som de er oppimot 100 år gamle.

Camp Veidivötn

Hytten vi har bodd i de siste årene heter Lindarhvammur (uttales Lindarkvammur) og består av ett rom med sengeplass til 4 (de hevder det er plass til 6, men I call bullshit), gang og et bitte lite bad (servant og do). Med andre ord svært spartant, men hundre tusen ganger bedre enn å sove i telt.

Lindarhvammur

Laget fikk i år to fisk som var omtrent nøyaktig like store. Jeg mener å huske begge veide omtrent 3,7 kg. Dette er den største av dem som min far fikk i Onefndavatn.

3,7 kg

Agnet vi bruker er ørretrogn. Det fisker godt ettersom ørret er kannibalistisk, særlig de større fiskene. Vi fisker også med sild, makrell og mark. Dette er agnboksen vår.

Agnboks

Jeg ser umåtelig sexy ut i vadere, lue og myggnett.

Thomas

På vei hjem fra området vi fisker i kjører vi forbi Hekla; Islands høyeste fjell og mest aktive vulkan. Det er sjelden man ser toppen av fjellet, så jeg måtte knipse et bilde når vi først var heldige og så henne uten skydekke. Ca midt på fjellet ser man et lite hakk; dette er det største av flere kratere på Heklas topp.

Mount Hekla

Jeg anbefaler alle å besøke Island. Islendinger er svært trivelige folk, naturen er flott og det er masse å finne på. Prisnivået er også svært lavt for tiden ettersom den norske kronen er sterk og den islandske kronen svært svak.

mandag 25. juli 2011

Terror i Norge

Denne helgen har vært jævlig og jeg har ikke akkurat fått noe særlig hvile. Det tror jeg ikke mange andre har fått heller, særlig de som er pårørende etter morderens handlinger på fredag.

Jeg vurderte lenge om jeg i det hele tatt skulle skrive noe, men føler vel at jeg ønsker å få meddelt et par ting som gjør meg nervøs og lei i kjølvannet av denne tragedien.

På fredag myrdet som kjent en gal mann 93 mennesker i Oslo og på Utøya i Buskerud. Jeg befant meg i bilen når det smalt, så jeg hørte ikke selve bomben gå av. Men når jeg kom hjem var min mobil full av beskjeder og jeg fant raskt ut hva som hadde hendt. Som mange andre mistenkte jeg i begynnelsen islamister av den enkle grunn at de siste 10 årene er det islamistiske terrorister som har stått for bilbomber. Men etter at vi fikk svært skremmende Twitter meldinger fra Utøya om en desperado som skjøt vilt rundt seg begynte jeg sterkt å tvile på en ikke- vestlig terrorist. Dette begynte å ligne på noe ingen hadde sett før, noe nytt og svært skremmende. Etter at beskjeden om at gjerningsmannen var 1,90 høy med blondt hår og blå øyne kunne vi konkludere; Norge hadde fått sin Timothy McVeigh. En høyreekstrem nasjonalist som har gått tom for argumenter. I likhet med McVeigh angrep morderen et offentlig bygg. Der McVeigh angrep et forvaltningskontor i Oklahoma City angrep morderen regjeringskvartalet. Men "vår" terrorist gikk et skritt videre og massakrerte svært unge arbeiderparti- politikere da han ville starte borgerkrig.

Nok om det, alle vet hva som skjedde så det skal ikke jeg bruke for mye tid på. Det som skremmer meg er hvordan media uten tanke på konsekvenser har begynt å lete etter syndebukker. Her er listen over "the usual suspects" så langt:

- Voldeldige dataspill. Som mange andre enslige likte morderen å spille dataspill. Han likte også kroppsbygning, tagging, bilkjøring, kristendom, pistolskyting, politikk og frimureri Hvorfor blir dataspill alltid hevet frem som "utløsende" årsak? Fordi dataspill ikke er mainstream og derfor "by default" mistenkelig. Skammelig. Man snakker fremdeles om hvordan World of Warcraft liksom skal være en utløsende årsak til at fyren valgte å kjøpe inn 6 tonn med gjødsel, en hel mengde med ammunisjon, to håndvåpen og masse kjemikalier; for deretter å sprenge regjeringskvartalet i filler og henrette 93 mennesker. Selv nevnte ikke engang morderen WoW som påvirkning. Det eneste dataspillet han viste til var Modern Warfare 2, og det kun fordi han syntes det var en god simulator. Han begynte altså å spille spillet etter at han hadde bestemt seg for å myrde folk.

- Anti- islamske nettsteder og debattforum. Dette er mer forståelig, ettersom morderen selv er klar på at krigen mot islam i Vesten er grunnen til sine handlinger, men dette er bare på overflaten. Hvis man tar seg bryet med å lese det fyren selv skriver er det klart at det ikke er islamkritikk som har fått ham til å drepe folk. Hans inspirasjon til drap er Vestens krig mot Serbia på slutten av 1990- tallet. I hans øyne var de serbiske kristnes krig mot områdets muslimer en hellig krig som Vesten svek når de stoppet de grusomme handlingene serberne stod bak. Hans religiøse engasjement var svært stort og han har gjentatte ganger hevdet at han ser seg selv som en tempelridder. En "frelser" av det kristne Europa. Som man forstår har altså selv krass islamkritikk ikke nødvendigvis så meget med det faktum at morderen gjorde det han gjorde, religion virker langt mer utslagsgivende. Forøvrig er det jo også slik at det er millioner av islamkritiske i Europa og før denne galningens handlinger hadde ikke én av dem tydd til vold. Man kan ikke akkurat dra en positiv korrelasjon utifra dette.

- FrP. Dette er det som sårer mest. Morderen selv sier at noe av grunnen til at han gjorde det han gjorde var for å sabotere FrP. Hans handlinger ville, ifølge ham, føre til at FrPs medlemmer ville miste troen på demokratiet og følge morderens fotsport med vold og terror. Det at troen på en strengere innvandringspolitikk kombinert med lavere skatter og avgifter liksom skal være utslagsgivende for galskap, vold og terror er totalt useriøst. Det er også helt forjævlig å si slikt når terroren på fredag overhodet ikke bare rammet arbeiderparti- folk. Alle Oslo- borgere ble rammet, uansett partitilknytning.

Det media skulle fokusert på var omtanke til ofrene, samt å gi svar på det vi alle lurer på: Hvem var morderen egentlig? Litt mer dybde enn det oveflatiske og tabloide vi har blitt fortalt hittil. Det å spille "the blame game" så kort etter en slik tragedie gjør intet annet enn å skape splid i et land som trenger samhold.

mandag 18. juli 2011

Stavanger sommeren 2011

Fredag 15. juli satte jeg meg i bilen og kjørte i syv timer og tredve minutter fra Oslo til verdens beste, fineste og kuleste by; Stavanger.

Hensikten var å besøke min gode venninde Heidi og delta på den meget tradisjonsrike sommerfesten hjemme hos henne. Vel fremme i Stavanger klokken fire om ettermiddagen møtte jeg Heidi og en del andre gode geeks på Kulturhuset. De var godt i gang med å bli sminket og hadde kledd seg ut som forskjellige karakterer fra Harry Potter filmene; anledningen være seg visningen av den siste Harry Potter filmen; Harry Potter and the Deathly Hallows part 2. Det var omtrent ti stykker (husker ikke nøyaktig) som hadde kledd og sminket seg og disse viste en miniforestilling basert på en, slik jeg forstod det, en fanfic historie om en piknik hvor Volemort prøver å drepe Harry; bare for å bli forhindret av en gjeng überkåte Hogwarts tøser. Det var underholdende nok og vi slapp å se reklame noe som var spesielt herlig.

På dagen på lørdag dro Heidi og jeg på en liten fotoekskursjon til Ullandhaugtårnet og jeg fikk tatt et par ganske ålreite landskapsbilder og noen pene kuer. Kuer er fulle av w1n. Jeg fikk også, gjennom voldelig utpresning og løfter om monetær kompensasjon, sneket meg til å ta et fint portrettbilde av Heidi.

Mot Jæren:

Jæren

Mot Sandnes:

Mot Sandnes

Q1:

Cow

Q2:
Cow2

Heidi:

Heidi

Innkjøp av Kong alkohol var neste på listen (samt mat og kull) og det ble kjøpt inn en god del. Heidi hadde fra før gjort i stand jelly-shots, kjøpt inn avsindig meget med Jäger og etter innkjøpet på lørdag hadde vi nok alkohol i huset til å senke 10 småfeite, russiske marinegaster under bordet.

Et kjøleskap av jelly-shots:

Jelly-shots

Fra festens begynnelse satt det folk både inne og ute. De som satt ute var stort sett (men ikke bare) de med nok spekk til å kåle den flotte sommertemperaturen på minus 100 grader vi har om dagen. Der spilte vi også verdens beste kortspill; Cards Against Humanity. Et spill for, som reklamen sier, forferdelige mennesker. Etter å ha drukket tett i ca seks timer beveget alle seg innendørs hvor vi fortsatte å drikke til klokken ble tidlig, for min del helt til klokken 09:00 søndag morgen. Jeg ble hyggelig overrasket over å se at jeg har tatt bilder i grisefylla; noe som jo kan være underholdende:

Geir Harald, Katherine og Christian:

Geir Harald, Katherine and Christian

Hallgeir:

Hallgeir

Heidi i en ikke- edru tilstand:

Heidi not being sober

Alt i alt var festen sommerens hittil største høydepunkt for meg. Det er deilig for en gammel fyllik som meg å vite at jeg fremdeles har gode venner i oljebyen. Stavanger folket er herlige mennesker.

Tilstandsmeme - 5 punkter

Før jeg legger ut en lengre post angående mitt strålende besøk i Stavanger tenkte jeg å legge ut en kort liten meme til glede for gamle og nye lesere da jeg kjeder meg i lunsjen.

1. Hvordan er dagsformen?
Grei, men jeg har vondt i halsen og er dødstrøtt etter kjøreturen i går.

2. Nevn to sanger du har oppdaget i det siste som er bra.
Alt jeg trenger av ukjent artist og Closer av Frida Amundsen.

3. Nevn to serier du følger med på for tiden.
Justified (venter på sesong 3) og Game of Thrones (venter på sesong 2, kommer ikke før fuckings 2012)

4. Skal du noe kult i nærmeste fremtid?
Ja, reiser til Island om to uker og skal på hytta til helgen.

5. Nevn to fine ting du har vært med på hittil i sommer
Sommerfest hos Heidi og, urrrr (det var faen ikke mye annet), begynt å lese A Song of Ice and Fire.

Edit: Jeg leste nettopp Heidi sitt gjesteinnlegg på Hanalovely sin eminente blogg angående kjøp av grusomhetsfrie produkter og føler jeg må pimpe det innlegget. Grusomhet mot dyr er jævlige greier og fryktelig mange idioter (meg inkludert) har nok ikke tenkt godt nok igjennom hva bruk forsøksdyr i kosmetikkbransjen faktisk innebærer av djevelskap. Så les dette innlegget. Hvis du er heldig så vinner du kanskje freebies!

lørdag 2. juli 2011

Hyttetur

Var på hytta mi fra i går til i dag. Det var digg.

Her er noen bilder:

Den store steinen på sørspissen av øya:

Store steinen

Stua:

Stua

Vestveggen:

Vestveggen

Båten:

Båten

Uthus og utedo:

Utedo og uthus

Vestsiden av Trollholmen:

Trollholmen øst

Hytta:

Trollholmen nord

tirsdag 21. juni 2011

Blomster!

Siden Heidi (http://heidimuffin.blogspot.com/) postet så fine bilder av blomster kunne jeg ikke dy meg! Blomster er morsomt å fotografere, de har så mange kontraster, farver og er alltid så fint forskjellige.

Pink

Lavender

lørdag 4. juni 2011