fredag 30. desember 2011

2011

Jeg parafraserer John Fante og konkluderer med at "2011 was a bad year" (2011 var et dårlig år). For meg personlig var året som har gått helt ok, men for Norge og verden en katastrofe.

- Miljøkatastrofene: Det har i år vært langt flere klima- og naturkatastrofer enn normalt sett. Vi har sett jordskjelv med påfølgende tsunami i Fukushima- Japan og dette medførste det største utslippet av radioaktivt materiale siden Tsjernobyl. I USA har flere orkaner herjet østkysten og New York var i flere dager en spøkelsesby. Tørke med tilhørende hungersnød har igjen herjet øst-Afrika og Australia har sett både skogbrann og massive oversvømmelser som har gjort milliarder i skade og gjort tusenvis hjemløse. I Canada har de hatt de største oversvømmelsene på nesten hundre år og i Norge har Berit og Dagmar herjet i dagevis på Vestlandet. Noen hevder at menneskene kun har seg selv å skylde på, men jeg er ikke like dogmatisk. Jorskjelv skyldes ikke klimagasser og bevisene for korrelasjon mellom orkaner og høyere gjennomsnittlig overflatetemperatur er i beste fall svært tynne. Dog sa Christopher Hitchens noe lurt og det var at selv om vi ikke er sikre på at klimaendringer skyldes mennesker, så bør vi handle som om de var det. Hvis vi gjør det og det viser seg at det opphetning og klimaendringer skyldes økt vulkansk aktivitet og endring i strålingen fra Solen, så har vi kun gjort en feil uten betydelige skadevirkninger. Hvis vi derimot ikke gjør noe som helst og det viser seg at menneskene er skyld i klimaproblemene, så har vi bæsjet i skuffen og muligens dømt oss selv til undergang. Betyr dette at jeg støtter alle mulige klimaavgifter, hysterisk kildesortering og en generelt masochistisk tilnærming til dagliglivet? Selvfølgelig ikke. Den massive overvekt av klimagasser slippes ikke ut i Vesten, men i den tredje verden og BRIC landene (Brasil, Russland, India og Kina). Det er her drastiske løsninger må på plass. De kan begynne med å filtrere sine fabrikkpiper og innføre likt regelverk som Vesten har når det gjelder regulering av industrielt utslipp. Brasil bør også i langt større grad presses til å slutte med å hogge ned sin egen regnskog i Amazonas. Regnskogen i Amazonas sørger alene for store deler av det naturlige C02 opptaket i verden, så det å kutte ned denne til fordel for soyajorder så skyter vi oss bokstavelig talt i foten.

- Finanskrisen i USA: Jeg er, og har alltid vært, en sterk tilhenger av Barack Obama, så det er med misnøye jeg ser at han følger i litt for like fotspor som sin forgjenger i arbeidet med å hindre en ny depresjon i USA tilnærmet lik den vi så på 30- tallet. Han har nå endelig trukket seg ut av Irak, en krig som kostet amerikanske skattebetalere 1 billion amerikanske dollar (ca 5 norske statsbudsjetter), og denne krigen har selvfølgelig vært en av de viktigste bidragsyterne til uføret USA befinner seg i. Dessverre har Obama samtidig lovet å øke innsatsen i Afghanistan, en krig som snart har like mange amerikanske ofre som Irakkrigen og som ingen lengre forstår hvorfor de kjemper. Osama bin Laden er død (hurra!), Al-Qaida er tilnærmet utslettet og det er omtrent like forferdelige forhold i Afghanistan for sivilbefolkningen som det var for 8 år siden. USA og NATO bør trekke seg ut umiddelbart, men dessverre kan ikke Obama få til dette selv om han hadde hatt lyst. Kongressen og senatet i USA er styrt av politikere som er kjøpt og betalt av "the military- industrial complex" (forsvarsindustrien) og vil aldri stemme for å trekke seg ut av en så lukrativ krig som Afghanistan er for dem. For ikke å snakke om oljebransjen. Oljebransjen (og her har Norge sin del av skylden) tjener ufattelige summer på enhver krig da prisen på olje går i taket pga. økt etterspørsel (tanks, fly, humvees, osv. bruker enorme mengder drivstoff). Hvis krigen i tillegg føres i Midtøsten øker prisen ytterligere pga. den innskrenkede tilgjengeligheten på olje slike kriger medfører. Men for all annen næring er krig utelukkende destruktivt, markedene er kontinuerlig mer ustabile pga. krigføringen, folk handler mindre pga. frykt og det råvarer brukes i større grad på krigføring enn på produksjon av forbruksvarer. Hvis USA hadde kuttet sitt militærbudsjett med 30 % kunne de slettet den enorme gjelden sin (og dermed ikke vært så avhengige av Kina som de er i dag) og fått kontroll på finansmarkedet. Men det er altså ren ønsketenkning. Istedenfor krangler de om å kutte velferdsgoder, øke skattene for middelklassen og innføre avgifter på forbruksvarer. Det å øke skattene på de 1 % rikeste (som Bush kuttet skattene til noe helt enormt) er det ingen Republikanere som vil og Demokratene er altfor feige eller svake. Obama ønsker å øke skattene for de aller rikeste og beholde de forholdsvis lave skattene for middelklassen (det er derfor jeg liker Obama), men han står mer og mer alene i sine fornuftige synspunkter. Og mens alt dette pågår bor hundretusenvis av amerikanere i teltbyer ("Shantytowns"), millioner er arbeidsløse og 3,1 % av befolkningen brukes som slaver i det privatiserte fengselsvesenet. Ingen land i verden har en så stor andel av sin befolkning i fengsel som USA og det er klart at det er enormt skadelig for økonomien (fanger forbruker ikke). Siden 1970 har antall fanger i USA eksplodert, noe som hovedsaklig skyldes "krigen" mot narkotika og en totalt feilslått fattigdomspolitikk. Hvis USA brukte mindre penger på å løpe etter ungdom som røkte hasj og i stedet brukte de pengene på utdannelse og innovasjon ville USA kunne nærme seg det optimistiske sporet de var i under etterkrigstiden.

- Finanskrisen i EU: Hellas er bankerott, men i stedet for å godta dette og la Hellas slette gjelden sin, melde seg ut av EU og innføre Drakmer igjen pøser EU hundrevis av milliarder av europeiske (inkludert norske) skattebetaleres penger inn i ulike "redningspakker". Ingen av "redningspakkene" har så langt ført til noe som helst annet enn ytterligere økonomiske problemer, ikke bare for Hellas, men for hele Europa. Irland, Italia, Portugal og Spania er i en tilnærmet lik situasjon som Hellas var før det smalt der; men ingen gjør noe med saken og jeg priser meg lykkelig over at nordmenn to ganger har sagt "NEI" til vederstyggeligheten som er den Europeiske Union. Jeg liker tanken på frihandel, men det å forsøke å danne Europa til en overnasjonal føderasjon (felles flagg, felles valuta, felles grunnlov, mm.) er dømt til å mislykkes. Ja, bankene som har vært dumme nok til å gi de søreuropeiske landene (og Irland) enorme lån vil gå under hvis man oppløser Euroen og lar disse landene seile sin egen sjø. Men på sikt tror jeg ikke at tapet av noen banker vil medføre nevneverdige problemer for den vanlige skattebetaler. Banker kan gjenoppstå og jeg tror ihvertfall ikke at det å trykke opp penger i stor skala som deretter lånes til land som er et økonomisk uføre pga. for stor gjeld vil løse noe som helst.

- Den arabiske "våren": Det største som har skjedd på den internasjonale arena i 2011 er nok de mange revolusjoner som fant sted, og fortsatt pågår, i den arabiske verden. Folket har reist seg opp mot sine diktatoriske styresmakter i Algerie, Marokko, Tunisia, Libya, Egypt, Oman, Bahrain, Saudi-Arabia, Yemen, Syria, Jordan og Mauritania. I Tunisia, Libya og Egypt har de vært suksessfulle og kastet sine styresmakter og begynt prosessen med å avholde valg. Dette er i utgangspunktet meget positivt, men jeg frykter at Islam står altfor sterkt i hele regionen. Det muslimske brorskapet ligger an til å gjøre brakseire overalt og de er tilnærmet like fundamentalistiske som Taliban, noe som skremmer meg ettersom en krig tilsvarende Afghanistan i Tunisia, Libya og Egypt virkelig kunne medført tredje verdenskrig. For at Midtøsten skal kunne bli sivilisert, fritt og sekulært må først og fremst reell ytringsfrihet på plass. Så lenge Islam står sterkt er dette vanskelig da Sharia krever dødsstraff for enhver fornærmelse av den pedofile profeten Muhammed, Islam generelt og forbyr vitenskap som går imot Islams dogme om at verden er 6000 år gammel og at kvinnen er skapt fra en blodklatt fra Adam. Adam på sin side hevder de ble laget av "syv håndfuller muld, alle i forskjellige farver". Så lenge slikt tull er offisiell doktrine vil aldri Midtøsten blir fritt.

- Terror i Norge: Andurs Bingo Brasvik (ABB) gjennomførte det verste angrepet på Norge siden andre verdenskrig og drepte 77 uskyldige mennesker 22. juli i år. Ingenting positivt kom ut av dette, selv om det var mye prat om "mer kjærlighet, mer åpenhet og mer demokrati" i etterkant. Det eneste vi har sett er mindre demokrati (mindre toleranse for å være uenig med den sosialdemokratiske modellen), mindre åpenhet (mer makt til PST, mer overvåkning, kriminalisering av ideer, mistenkeliggjøring av fritidssysler som dataspill og filmer) og mindre kjærlighet (folk er stort sett forbannet og mer mistenkelige overfor hverandre). Rosinen i pølsen er at ABB ble kjent strafferettslig utilregnelig og ofrene etter bombingen i regjeringskvartalet og Utøya må regne med å gjennoppleve faenskapet de neste 20- til 30 årene da ABB skal vurderes for om han er blitt "frisk" eller ikke hvert tredje år. Jeg blir ikke overrasket hvis noen "eksperter" finner ut at jævelen er frisk om noen år og slipper ham løs på samfunnet igjen.

- Dødsfall: Christopher Hitchens, mitt største forbilde, døde 15. desember i år og verden er meget fattigere etter hans bortgang. Han var et fyrtårn i en verden som stadig formørkes av religionens åk og ingen er i nærheten av å retorisk banke dritten ut av overtroiske tullinger som Hitchens var.

- Herr W-T: Selv har jeg hatt et bra år med meget med reising. I mai var jeg i Amsterdam (se egen post), i juli/august på Island og nå i desember på Cuba (eget innlegg om dette kommer på nyåret i 2012). Kjærlighetsmessig har det ikke skjedd en dritt, noe som er nøyaktig det samme som skjedde i 2010. Jeg fylte 30 år i år og på jobben går det stort sett greit, selv om jeg kunne ha ønsket meg en lederstilling der snart samt selvfølgelig høyere lønn (jeg fikk ikke den forrige lederstillingen som ble utlyst og heller ikke lønnsvekst). I desember feiret jeg mitt ettårsjubileum som osloborger og kan vel ikke akkurat si at jeg er noe særlig mer glad i Oslo nå enn før. Oslomarka er meget bra og veldig nærme der jeg bor, men ellers må jeg innrømme at Oslo er og blir et høl.

Og med det ønsker jeg alle et godt nytt år i 2012, selv om mange tror at vi alle blir oppslukt i et hav av flammer den 21. desember. Tror jeg på dette? Nei. 21.12.12 konspirasjonsteorien er bare nok et eksempel på at menneskeheten er litt for glad i tanken på vår egen undergang og altfor lettlurte.

New Apocalypse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar