fredag 24. september 2010

1.215 grunner til å være forbannet

I USA har de i natt henrettet en kvinne med en IQ på 70 for å ha bestilt drapet på sin ektemann og stebarn. Mennene som faktisk utførte drapene fikk ikke dødsstraff, men livstid. Det er ingen i USA som kan forklare hvorfor kvinnen fortjente å bli myrdet, mens mennene slapp. Siden dødsstraff ble gjeninnført i USA i 1976 har 1 215 mennesker blitt myrdet av den amerikanske Stat. Når Staten dreper er det folket som dreper. Det amerikanske folket er derfor massemordere hele gjengen, og jeg tror ikke alle amerikanere er komfortable med dette.

Det er aldri mulig å være 100 % sikker på at noen er skyldig, og jeg mener oppriktig at ett uskyldig menneske myrdet kan aldri unnskyldes med 10 000 skyldige. Men la oss si at alle som ble myrdet av USA (og andre som praktiserer dødsstraff) var skyldige; hvorfor skal de myrdes? Hva løser det? Dødsstraff er ingen straff, man lærer ikke akkurat en lekse når man dør. Rettferdighet blir ofte nevnt som argument, javel, men er Bibelens "øye for øye, tann for tann" egentlig rettferdighet? Nei, selvfølgelig ikke. Det er bronsealder-retorikk som ikke hører hjemme i en moderne rettsstat. Hvis man begår en alvorlig forbrytelse mot samfunnet, noe mord i aller høyeste grad er, så skal man straffes for å respektere folkets rettfølelse. Man skal også prøve å etterstrebe en allmennprevantiv virkning slik at straffen virker avskrekkende på borgerne (slik at folk tenker seg godt om før de myrder noen). Man skal også prøve å rehabilitere morderen, slik at han eller hun lærer å oppføre seg og kanskje får seg en utdannelse og litt folkeskikk. Til slutt må personen fjernes fra samfunnet i lang tid slik at vi ikke har mordere vandrende rundt i gatene. Alt dette oppnår vi med livstidsstraffer, hvor livsstid enten er 21 år (12 mnd) eller forvaring livet ut hvis personen ikke viser bedring.

Norge har dette systemet (bortsett fra at 21 år her som oftest kun er 16 år pga at et fengselsår er 9 mnd) og vi har blant de laveste mordratene i verden. USA har en av verdens høyeste mordrater.

Jeg synes dette sier det meste om hvorfor dødsstraff er en forferdelig, grusom og menneskefiendtlig idé.

lethal injection room 04

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar