torsdag 7. juni 2012

Morgenandakt i en religionsnøytral stat?

(Følgende innlegg ble publisert i Dagbladets papirutgave 6. juni, 2012)

Det gledet meg stort den 21. mai å lese i dagspressen at Norge nå har opphørt å være en stat med en statsreligion. Den evangelisk-lutherske tro er nå en privatsak, noe den selvfølgelig skulle ha vært fra 1814 av. Grunnloven skal altså endres. Og selv om endringen vil medføre at det står om Norge at ”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv” er alle trosretninger likestilt. Det skuffet meg dog stort at kristensvermerne på Stortinget fikk tvunget igjennom at ”Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten”. Det er selvsagt svært uklart hva som legges i ”Norges Folkekirke” ettersom det ikke står hva som skiller en ”folkekirke” fra andre typer kirker. Skal hele folket være medlem av denne kirken? Mot sin vilje? Er ”folkekirke” et orwellisk nyord for ”statskirke”? Jeg frykter sistnevnte.
Videre forundret det meg derfor stort da jeg satt på kontoret i dag tidlig og lyttet til NRK P1 og en hyggelig stemme forkynte at nå skulle det bli andakt. Andakt? På selveste statskanalen? Daglig?! Hva skjedde med alle de fagre ord om religionsnøytral stat? Og hvordan blir fremtiden hvis grunnlovens ordlyd om likebehandling av trosretninger skal følges; vil vi etter hvert få muslimsk bønn på fredager, åsatru- blot på lørdager og foredrag av Richard Dawkins og Christopher Hitchens på søndag? Dessverre er nok motargumentene til kristensvermerne allerede nå lette å forutse. Vi kommer nok tilbake til nyordet ”folkekirke” og at denne skal ”understøttes af Staten”. Benevnelsen ”Folkekirke” kan fort komme til å bety statskanalene, kirkebyggene og ikke minst skolen. Når tilhengerne av en religionsnøytral stat, og derfor en 100 % sekulær statskanal, påpeker at statlig forkynnelse av den evangelisk- lutherske tro hver eneste dag i radio ikke hører noe sted hjemme; ja da blir vi møtt med at det står i grunnloven at ”folkekirken” skal understøttes av Staten.
De modige politikere som vedtok grunnlovsendringen bør øyeblikkelig sørge for at den daglige kristne andakten på NRK P1 fjernes med øyeblikkelig virkning.  Hvis folk ønsker å dyrke sin religion står de fritt til det, men de har altså å gjøre så i det private rom; ikke på NRK P1.

 

1 kommentar:

  1. For en ateist og en agnostiker kan det være mulig å se på religion som verdens mest potente placebo. Med jevne mellomrom måles folks tilfredshet og de religiøse (eller er det kristne?) skårer høyere. Selvfølgelig kan det være en bakenforliggende årsak til dette.
    Så jeg anbefaler å kritisere fenomener som omskjæring, slaktemetoder og motstand mot homofile og ellers vise toleranse.

    SvarSlett