mandag 7. oktober 2013

Ny regjering!

Jeg skriver dette i samme stund som Norges nye statsminister, Erna Solberg, holder pressekonferanse om den nye regjeringskoalisjonen Høyre og Fremskrittspartiet har gått sammen om. De har dannet 8 prosjekter de ønsker å realisere:

1. Styrke Norges konkurransekraft ved lavere skatter og mindre byråkratisering.
2. Fra formynderstat til tillitsstat gjennom mer lokalt selvstyre, ikke la fylkesmann stoppe vedtak fra kommunestyrer som ikke ønsker eiendomsskatt. I tillegg skal mange norske særforbud og -regler fjernes.
3. Realisere kunnskapssamfunnet. Lærerløft, yrkesfagløft, ha som mål å ha flere universitetsmiljø i verdensklasse og øke satsning på forskning over offentlige budsjetter og stimulere næringslivet til å investere i forskning.
4. Sikkerhet. Jobbgaranti i Politet. Øke beredskapen over hele landet. Styrke nasjonalt beredskapssenter i Oslo. Bevæpning av politiet i de distrikter der politiet mener det er nødvendig.
5. Innvandringspolitikk: Innstramning på familiegjenforening. Lukkede asylmottak for de som har fått avslag og for kriminelle asylsøkere.
6. Samferdsel: Bedre vei, bane og kollektivløsninger. Bygge raskere enn i dag. Dannes et stort veiselskap som skal stå for mange av veiene som skal bygges fremover. Statlig låneordning for utbygging av infrastruktur. Øke fartsgrense til 110km/t på utvalgte motorveier. Mer vei og mindre bompenger.
7. Helse og omsorg. Lovfestet rett til omsorgsplass skal utredes med mål om innføring ila. perioden. Rus og psykiatri skal kraftig rustes opp. Lavterskeltilbud i psykiatrien skal prioriteres for å gi bedre handlekraft i helseforetakene.
8. Kommunereform.

Jeg oppdaterer innlegget når regjeringskabalen, altså hvordan statsrådene fordeler seg mellom H og FrP, er klar.

Så langt er dette en politisk plattform som er langt bedre enn jeg hadde håpet på. Storartet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar